Get Adobe Flash player

Obec Kuří

Nejstarší známý záznam o Kuří se týká roku 1309 v označení vladyky Ojíře z Kuří ohledně jeho svědectví. Kuří s pěti dvory a jedním poplužním dvorem s tvrzí vlastnila svatovítská kapitula. Roku 1349 bylo Kuří prebendou scholastika Zdeslava a poté výměnou připadl kapitula u Všech svatých. Z tvrze se nic nedochovalo. Od roku 1420 ves vlastnili pražané, poté se dostala do držení nejvyššího purkrabství Pražského hradu. V 15. století pak patřila Buzicům, pánům z Valdeka, a vystřídala řadu dalších majitelů, až se roku 1577 dostala Smiřickým, kteří ji roku 1579 sloučili s uhříněveským panstvím. Roku 1623 panství připadlo Karlu z Lichtensteinu. Roku 1751 byl purkrabský díl Kuří prodán Marii Terezii.Existuje několik hypotéz o původu názvu obce. Jednou z nich je, že při pohledu z pražské silnice (spojující Prahu s Moravou) neboli horácké cesty mezi Benicemi a Světicemi byla vesnice skryta v údolí a bylo vidět jen jak se kouří. Jiná hypotéza název odvozuje ze zdejšího chovu koroptví.

Na místě dnešní kapličky stála od 16. století Boží muka a prostranství kolem nich bylo vydlážděno dlaždicemi z místní cihelny (ta byla asi 200 metrů západně od vsi a fungovala až do roku 1900). V 19. století byla místo Božích muk postavena věž pro zvonek. V roce 1903 (1908?) anebo roku 1913 získala kaplička dnešní podobu. Zvon byl za první světové války zrekvírován, po první světové válce se občané složili na nový, který byl odvezen roku 1941 či snad fungoval ještě v první polovině 60. let, kdy byl ukraden spolu se soškou Panny Marie z výklenku věžičky. V březnu a dubnu 1998 byla kaplička na náklady obce a s pomocí místních dobrovolníků renovována. V září 1998 byl vykraden i vnitřek kapličky: soška Panny Marie a svícny. Soška byla později policií nalezena a uložena do říčanského muzea. V roce 2006 kapličku opravil pan Danita.

Jednotřídní školní výuka v Kuří byla zahájena 1. prosince 1906 v pronajatém prostoru vily č. p. 17, v té době měla 52 žáků. Dvoutřídní škola začala být budována roku 1907 na místě bývalé ratejny a slavnostně vysvěcena byla 20. června 1909, budovu využíval ke svým akcím i Sokol a dobrovolní hasiči. Učilo se zde do roku 1968, kdy do ní docházelo už jen 16 žáků, dnes je budova označena jako obecní dům a hledá se pro ni uplatnění. Roku 1996 byla rekonstruována fasáda a střecha. Školní kronika je cenným zdrojem informací o historii vsi. Před školou byl roku 1922 vybudován pomník 9 padlým, po druhé světové válce na něj přibylo jméno jednoho popraveného. Roku 1909 byl v Kuří založen sbor dobrovolných hasičů, roku 2007 byly sjednoceny výjezdové jednotky Říčan a Kuří.


Usedlost č. p. 1 nedaleko rybníka bývala dvorcem s pivovarem, později zde manželé Fialovi prodávali smíšené zboží, než byla na návsi postavena socialistická samoobsluha na místě bývalé hospody. Osadní výbor podle plánu své činnosti z roku 2011 usiluje o to, aby město budovu samoobsluhy odkoupilo a následně zbouralo. Ve mlýně č. p. 2 je dosud dochované pohonné kolo strojů z roku 1791. Ve vsi bývaly tři lomy na hlinitou břidlici používanou ke dláždění a dva mlýny, Cornův u Dolního rybníka a Janovského mlýn u Horního rybníka (nynějšího).

19. srpna 1924 byla založena tělocvičná jednota Sokol Kuří, která zpočátku působila ve školní tělocvičně. V roce 1932 dostal Sokol od obce pozemek u č. p. 47 V Roklích, na němž do roku 1938 vybudoval hřiště. Za druhé světové války byla činnost Sokolu přerušena, v roce 1948 začleněna pod jednotnou tělovýchovu. Roku 1964 se tělovýchovná jednota rozpadla, obnovena byla 9. května 2007 pod hlavičkou Sokola Říčan a Radošovic.

V roce 1938 zde bylo evidováno 59 domů a 388 obyvatel, v roce 2007 zde bylo hlášeno 125 obyvatel.

Z polohy obce v údolí Vinného potoka, který má malé množství vody, ale rychle stoupá v období silných dešťů, hrozilo a hrozí nebezpečí povodní. Zvláště velkou vodu tu obyvatelé zaznamenali v letech 1865, 1891, další povodně následovaly v letech 1939, 1972, 1974, 1977, 1980, 1982, 1984 a zvláště pak v roce 1987, kdy voda zatopila celou spodní část obce. V pověstném záplavovém roce 2002 bylo koryto potoka plné vody, ale nevylilo se z břehu. V roce 1972 se vyskytl zcela neobvyklý přírodní úkaz 10. června. Po velké bouři napadlo během dvaceti minut 80 až 100 cm krup, které zničily úrodu a poškodily řadu staveb.

JUDr. Antonín Kousal